Listen! - Olya Badulina

Listen!

for Mayakovsky poem

#illustration